توصیه می‌شود پروتئین وی را با معده خالی مصرف کنید و بعد از وعده‌ی پروتئینی، تا نیم ساعت از مصرف مواد پروتئینی دیگر اجتناب کنید. با توجه به سطح تمریناتتان، ممکن است بتوانید یک وعده غذایی دیگر را با پودر پروتئینی ترکیب کنید، زیرا بعد از تمرین بدن به کالری بیشتری نیاز دارد.