مصرف پروتئین برای افراد سالم کاملا ایمن است و ضرری برای کلیه ها ندارد. اما در مبتلایان به بیماری های کلیوی مصرف مقدار زیاد پروتئین، صرفنظر از رژیم و مکمل باعث بدتر شدن بیماری کلیوی می شود و مصرف آن توصیه نمی شود.