با هدف افزایش عضلات، می‌توانید پروتئین وی را با کازئین ترکیب کنید. اگر وزن گیری هم در برنامه دارید، می‌توانید کربوهیدرات‌ها را به مقدار بیشتری مصرف کنید و پودر پروتئین وی را با گینر ترکیب کنید. همچنین، ترکیب پروتئین وی با کراتین می‌تواند در تقویت قدرت عضلات موثر باشد.