انتخاب بهترین مکمل پروتئین وی وابسته به اهداف و شرایط مصرف کننده است. اما در کل پروتئین وی هیدرولیز جذب بهتری دارد و برای بدنسازان و ورزشکاران حرفه‌ای، پروتئین وی ایزوله که حاوی قند و چربی کمتری است، انتخاب بهتری می باشد.