بهترین زمان مصرف مکمل وی برای عضله سازی 15 دقیقه تا یک ساعت پس از تمرین است. این زمان به پنجره آنابولیک معروف است و در این زمان جذب پروتئین بیشترین بازدهی را دارد. اما بهترین زمان مصرف مکمل وی برای کاهش وزن در میان وعده های غذایی است زیرا به کاهش اشتها و کالری دریافتی در ادامه روز و در نهایت کاهش وزن منجر می شود.