اگر می‌خواهید وزن اضافه کنید و محدودیت کالری‌ ندارید، می‌توانید پروتئین وی را با شیر مصرف کنید. اما اگر هدفتان کاهش وزن یا افزایش توده عضلانی بدون چربی است، توصیه می‌شود پروتئین وی را با آب ترکیب کنید.