اکه پلمپ باز نشده باشد و شرایط با قوانین ژن سبز مطابقت داشته باشد، در بخش تماس با ما و یا از طریق تماس تلفنی با واحد پشتیباتی با مدیران فروشگاه و یا تلگرام می توانید به ما اطلاع دهید.