از فرآوری مواد غذایی طبیعی به همراه اسانس ها و افزودنی های مجاز، سفیده تخم مرغ، شیر سویا، گندم، شکر و غیره از موادی هستند که مکمل ها عمدتا از آنها تولید می شود.