پیگیری از طریق پنل کاربری صورت می گیرد و پیگیری سفارش ها از طریق لینک پیامک شده به مشتری و کد پیگیری پستی پیامک شده صورت می گیرد.