اکثریت قریب به اتفاق زنان پس از یائسگی گرگرفتگی را تجربه می کنند که این مورد با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی در ارتباط است. گرگرفتگی در یائسگی به طور جدی می تواند زندگی زنان را تحت تاثیر قرار دهد. حدود 70 درصد از زنان دچار این عارضه 1 تا 5 سال پس از شروع یائسگی می شوند. گرگرفتگی را معمولا می توان به عنوان حالت ذهنی که در آن احساس شدید و ناگهانی حرارت تعریف می شود، ایجاد اتساع عروقی پوستی و تعریق شدید تعریف کرد. هورمون درمانی (HT) یک درمان موثر برای گرگرفتگی است و می تواند آن را برای فرکانس 50٪ تا 72٪ کاهش دهد. HT را به همه زنان نمی توان تجویز کرد با توجه به زمان گذشت از یائسگی و سابقه بیماری قلبی عروقی یا سرطان سینه این تجویز باید دقیق بررسی شود. در حال حاضر جایگزین های محدودی وجود دارند، اما یک گزینه غیر دارویی ورزش است.

مکانیسم گرگرفتگی به طور کامل درک نشده و در عین حال تصور بر این است که کاهش استروژن به واسطه نارسایی تخمدان باعث عدم تنظیم حرارت و اختلالات عروقی شده و منجر به وقوع گرگرفتگی می شود. اختلاف در پایه درجه حرارت مرکزی بدن و یک حالت thermoneutral تصور می شود به شکل توضیحات اولیه برای این عارضه در نظر گرفته می شود. در هیچ مطالعه ای به طورهمزمان تاثیر ورزش در تنظیم حرارت و اختلالات عروقی در زنان یائسه و یا اثر بهبودی در این سیستم جهت بهبود علائم گرگرفتگی را تا کنون بررسی نشده است.

بررسی تاثیر ورزش بر گرگرفتگی در یائسگی

تمرین ورزشی می تواند سیستم کنترل تنظیم حرارت مرکزی بدن را بهبود بخشد، و با تغییر هر دو آستانه دما و همچنین حساسیت ناشی از عرق کردن و اتساع عروق جلدی در قبل از یائسگی, در بهبود این گرگرفتگی نقش ویژه ای ایفا کند. اگر چه HT گرگرفتگی را بهبود می بخشد، مکانیزم آن نیز از طریق کاهش درجه حرارت مرکزی بدن سبب تغییر آستانه دمایی برای تعریق شده که در آن تاخیر عرق کردن به عنوان پاسخ پوستی اولیه در این مورد تاثیر می گذارد.

کاهش مقدار گرگرفتگی با آموزش ورزش مناسب و بهبود تنظیم حرارت و عملکرد عروق در زنان یائسه میسر است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بهبود تنظیم حرارت و عملکرد عروق با شدت متوسط ورزش هوازی می تواند در درمان گرگرفتگی در زنان یائسه موثر باشد.

کاهش BMI سبب کاهش علائم گرگرفتگی پس از افزایش در فعالیت بدنی همراه است. اگرچه نقش چاقی در شیوع گرگرفتگی نامشخص است، مطالعات گزارش کرده اند که زنان با نرخ چربی متفاوت در معرض گرگرفتگی یکسان می باشند.

تمرین ورزشی می تواند جایگزین غیر دارویی مفید در درمان گرگرفتگی باشد. این یافته ها نشان می دهد که هدف قرار دادن تنظیم حرارت و سیستم قلبی عروقی با مداخلات ورزشی ممکن است در درمان زنان یائسه که از گرگرفتگی رنج می برند مفید باشد.

 

منبع: www.medscape.com