از پایه ای ترین فاکتورهایی که برای شبیه سازی و آنالیز بدن نیاز است ابعاد و سایز اندام ها و نقاط خاصی از بدن است. برای تنظیم برنامه ورزشی و غذایی، متخصص و مربی باید اطلاعات دقیقی از فاکتورهای وضعیت بدنی، مثل قد، وزن، دور بازو و… از شخص داشته باشند. اما برای سایزگیری اندام به شکل صحیح باید چکار کرد؟ در این مطلب از سری مطالب آموزشی ژن سبز به نحوه ی صحیح سایزگیری اندام بدن و هر آنچه متخصصان به آن نیاز دارندخواهیم پرداخت.

 

قد

برای اندازه گیری صحیح قد به یک متر و یک دیوار صاف و یک مداد برای علامت گذاری نیاز دارید. پشت پاشنه های خود را به دیوار بچسبانید بدن و سر و گردن خود را صاف نگه دارید. بالای سر خود را علامت گذاری کنید، سپس از علامت تا پایین دیوار را متر کنید.

شیوه صحیح اندازه گیری قد بدن - مجله ژن سبز

وزن

بهترین وقت وزن کشی در حالت ناشتاست. بعد از خواب و پس از رفتن به دستشویی به صورت مستقیم به روی ترازو بایستید. ترازو های دیجیتال به صورت دقیق تری تغییرات وزن را نشان می دهد. قد و وزن دو فاکتور بسیار معروف در محاسبات و عوامل اصلی در تخمین وضعیت شاخص توده بدنی هستند.

عرض شانه از پشت

برای اندازه گیری عرض شانه هایتان از پشت باید عریض ترین بخش آن را برای اندازه گیری انتخاب کنید.

اندازه گیری عرض شانه از پشت

بازو

دور بازو را باید در دو حالت عادی و منقبض اندازه گیری کرد. برای اندازه گیری دور بازو در حالت منقبض، بازو را صاف در راستای بدن نگه داشته و آرنج را 90 درجه به سمت بالا خم کنید. عضله بازو را منقبض کرده و متر را به دور برجسته ترین قسمت آن بپیچید. اندازه گیری دور بازو

برای اندازه گیری آن در حالت عادی دست خود را راست نگه داشته بدون هیچ انقباضی متر را به دور برامدگی بازو بپیچید.

اندازه دور بازو در حالت عادی

 

 

ساعد و مچ

برای اندازه گیری ساعد، بازوی خود  را در راستای بدن بگیرید و آرنج خود را خم کنید تا جایی که ساعد با زمین موازی شود، سپس آنرا از برجسته ترین نقطه اندازه گیری کنید.

برای اندازه گیری مچ محل اتصال استخوان به پنجه دست را به صورت دور تا دور اندازه بگیرید.

شیوه صحیح سایزگیری اندام مچ و ساعد

 

سایز گیری اندام های دیگر

برای سایز کردن گردن، سینه، کمر، باسن، ران ها، ساق ها، باید برجسته ترین قسمت را انتخاب کنید. توجه داشته باشید برای سایز گیری ران، نباید عضلات را سفت کنید. برای اندازه گیری شکم باید از روی ناف اندازه بگیرید.